Giới thiệu auto webinar

03/11/2022 16:24

Auto Webinar (Hội Thảo Trên Web Tự Động)

Webinar tự động là hội thảo trên web chạy tự động. Người tổ chức hội thảo trên web có thể thiết lập trước chúng, bắt đầu và kết thúc mà không cần can thiệp thêm và có thể có các tương tác - như thăm dò ý kiến, câu hỏi, tài liệu phát và CTA - được lập trình trước để kích hoạt tại lần trong suốt video.

Hội thảo trên web tự động đôi khi có thể hoàn toàn tự động. Chúng mô phỏng các sự kiện trực tiếp mà không cần thêm người dẫn chương trình. Điều này được thực hiện bằng cách tự động hóa thời gian bắt đầu và kết thúc của hội thảo trên web và bằng cách tự động hóa khi nào video sẽ phát trong hội thảo trên web.

Webinar tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, chúng không tương tác. Người dùng có thể cảm thấy bị lừa dối nếu các hội thảo trên web này được thiết kế và quảng bá như các sự kiện trực tiếp.

Tự động hóa cũng có thể được thêm vào hội thảo trực tiếp trên web. Chúng thay thế cho các hành động định trước luôn bắt đầu cùng một lúc. Bắt đầu hội thảo trên web, kết thúc hội thảo và chuyển hướng đến một trang mới sau khi hội thảo trên web kết thúc là tất cả các ví dụ về điều này.

 

* Webinar tự động có 3 đặc điểm sau

1. Bản trình bày được ghi sẵn

Mọi hội thảo trên web tự động đều được xây dựng dựa trên video được quay trước. Không cần ai ở đó để tổ chức hoặc trình bày hội thảo trên web thông qua phát trực tiếp.

2. Thời gian bắt đầu tự động  (theo lịch trình định kỳ hoặc theo yêu cầu)

Hội thảo trên web tự động có thể được lên lịch giống như một sự kiện định kỳ và / hoặc cung cấp theo yêu cầu. Dù bằng cách nào, phiên bắt đầu tự động. Không cần ai ở đó để nhấn “bắt đầu”.

3. Đặt trước các tương tác

Phần mềm webinar tự động cho phép bạn tạo và lên lịch các cửa sổ bật lên tương tác xuất hiện vào những thời điểm nhất định trong suốt bản trình bày video của bạn - trong thời gian thực cho người tham dự - bao gồm những thứ như thăm dò ý kiến, câu hỏi, tài liệu phát, liên kết, v.v.

* 12 ứng dụng phổ biến của Auto Webinar

1. eWebinar

2. Demio

3. EasyWebinar

4. WebinarGeek

5. EverWebinar

6. BigMarker

7. WebinarNinja

8. StealthSeminar

9. GoToWebinar

10. ClickMeeting

11. LiveStorm

12. Zoom