Hướng dẫn tạo menu danh mục và bài viết

28/02/2020 10:10

A. TẠO MỚI DANH MỤC

Từ menu " Website" chọn menu con " Danh mục", để tạo mới danh mục ta nhấn vào button " Danh mục" trên màn hình.

Ta nhập tên danh mục, mô tả cho danh mục sau đó nhấn "OK"

Danh mục vừa tạo sẽ được hiển thị trong danh sách danh mục.

B. TẠO BÀI VIẾT

Từ menu " Website"chọn bài viết . Để tạo mới bài viết ta nhấn vào button " Bài viết"

Đặt tiêu đề cho bài viết (1), chọn danh mục (2), tải ảnh đại diện (3) , nhập nội dung bài viết (4) .

Tiếp đến gán tag, cài đặt SEO (5), chọn chế độ hiển thị (6) sau đó nhấn “ Tạo

Lưu ý : Khi  không tích vào ô công khai (6) thì bài viết sẽ không được hiển thị trên website.

Để sửa hoặc xóa bài viết, từ màn hình “ Bài viết” người dùng chọn các nút “sửa” hoặc “ xóa” để thực hiện.