Hướng dẫn tạo mới nhân viên, nâng cấp tài khoản và chỉnh sửa email

25/09/2020 10:33

A. THÊM MỚI VÀ PHÂN QUYỀN CHO NHÂN VIÊN

Từ menu " Cài đặt" chọn tab " Nhân viên". Để thêm mới nhân viên ta nhấn vào button " Nhân viên". 

Nhập email nhân viên muốn thêm vào, chọn vị trí cho nhân viên sau đó nhấn " OK"

Nếu email đó đã là học vien từ trước đó, hệ thống sẽ thêm mới học viên đó vào danh sách, nếu email đó chưa từng đăng ký trên hệ thống thì sẽ có màn hình nhập thông tin như màn hình tạo mới sang và nhấn "OK"

Lưu ý : Nên thêm nhân viên như học viên bình thường sau đó nâng cấp thành nhân viên để sau này dễ quản lý hơn.

Nhân viên vừa được tạo sẽ được thêm vào danh sách nhân viên.

Từ danh sách này ta kích vào nút " Phân quyền" để thêm , bớt một số quyền mặc định của hệ thống. 

Hoặc kích vào nút " Sửa" để cập nhật lại thông tin cho nhân viên

Lưu ý : Để cập nhật thông tin giảng viên để hiện lên ở phần section giảng viên ta sẽ cập nhật ở đây

B. NÂNG CẤP TÀI KHOẢN

Menu này  thể hiện số dung lượng đã sử dụng, số học viên của trường cùng các  thông tin về gói dịch vụ đang sử dụng . Để nâng cấp gói ta chọn " Nâng cấp ngay"

Tại màn hình bảng giá của Edubit, người dùng chọn gói phù hợp sau đó nhấn nút " Đăng ký"

Tại màn hình thanh toán, chỉnh sửa lại gói dịch vụ ( nếu có) sau đó chọn hình thức thanh toán ,nhấn nút " Thanh toán ngay" và thanh toán như hướng dẫn của hệ thống

Lưu ý : Nếu thanh toán bằng thẻ quốc tế (2) sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ tự nâng cấp,còn hai hình thức còn lại (1) và (3) thì người dùng cần liên hệ với CSKH edubit để được hỗ trợ kích hoạt tài khoản.

C. CHỈNH SỬA EMAIL HỆ THỐNG.

Từ menu " Cài đặt" chọn " Mẫu email" . Có 6 loại mẫu email như sau :

-  Mẫu email đăng ký khóa học.

-  Mẫu email gửi mã kích hoạt.

-  Mẫu email thanh toán online.

- Mẫu email gửi thông tin tài khoản.

- Mẫu email xác nhận đăng ký tài khoản.

- Mẫu email gửi học viên tham dự webinar.

Từ những email có sẵn, hệ thống có phần mô tả biến (1) và nội dung (2) gửi tới học viên. Người dùng có thể thay đổi nội dung bên trong sao cho phù hợp, còn các biến dạng [abc] sẽ do hệ thống tự điền vào và cuối cùng nhấn " Cập nhật".