PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM THÔNG KÊ STATA

Trịnh Công Tâm

(0)
2.000.000đ
1.500.000đ

HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ

Trịnh Công Tâm

(0)
5.000.000đ
3.000.000đ

VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC, LUẬN VĂN CHUẨN QUỐC TẾ

Trịnh Công Tâm

(0)
1.000.000đ
900.000đ

LỚP TƯ VẤN ĐỘC LẬP

HDI Institute

(0)
8.000.000đ
5.200.000đ

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2022

Phan Quốc Tuấn

(0)
1.000.000đ
600.000đ

ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP CẤP CAO

HDI Institute

(0)
8.000.000đ
5.200.000đ

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

HDI Institute

(0)
9.000.000đ
6.200.000đ

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM (Cơ bản)

Phạm Thanh Truyền

(4)

Miễn phí

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (Cơ bản)

Phan Quốc Tuấn

(2)
500.000đ
200.000đ