TẠI HDI CÓ GÌ ?

“Tại HDI không có những buổi “𝒎𝒂̣𝒐 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒐̣𝒄” miễn phí để tạo phễu, để thu thập thông tin cá nhân người tham gia đem bán”. Tại HDI chỉ có những 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒂𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒐̂́𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 cho Học viên hành nghề bền vững và phát triển sự …

𝐕𝐈̀ 𝐒𝐀𝐎 𝐁𝐀̣𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍? (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒)

Cặp tư duy số 4: Đ𝙊̂̉ 𝙏𝙃𝙐̛̀𝘼 Đ𝙀̂̉ 𝙏𝙍𝙊̂́𝙉 𝙏𝙍𝘼́𝘾𝙃 𝙉𝙃𝙄𝙀̣̂𝙈 – 𝙉𝙃𝘼̣̂𝙉 𝙎𝘼𝙄 Đ𝙀̂̉ 𝙃𝙊̣𝘾 𝙏𝘼̣̂𝙋 𝙆𝙄𝙀̂́𝙉 𝙏𝙃𝙐̛́𝘾 Buổi sáng tại phòng Sếp : – Em trình ký chứng từ ạ ! – Chỗ này sai rồi em nhé, chỗ này nữa, … phải thế này …. mới đúng nhé. – Dạ, cái này …

KHI NÀO KIẾM ĐƯỢC TIỀN TỪ CHỨNG CHỈ TƯ VẤN BẢO HIỂM?

Chúng tôi, khẳng định rằng ngay hiện tại, ngay bây giờ hoạt động phụ trợ bảo hiểm đã bắt đầu phát huy tác dụng với thị trường bảo hiểm, vấn đề là nó được khai sinh ra tại Việt Nam bởi những công việc gì mà thôi. Ngay tại TILA, một Công ty hoạt động …

CHÀO MỪNG NGÀY THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM – TỰ HÀO VỀ MỘT NGHỀ NHÂN VĂN

𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑩𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 – 𝑻𝒖̛̣ 𝒉𝒂̀𝒐 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̆𝒏! Viện HDI kính chúc các Học viên trong ngành Bảo hiểm có sức khỏe tốt và luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục hành trình mang BÌNH AN – HẠNH PHÚC đến mọi người, mọi nhà!

VÌ SAO BẠN MÃI KHÔNG PHÁT TRIỂN ? (PHẦN 3)

Sài gòn, những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Trai ngoan loay hoay mở từng cái TV cũ và chăm chú nghe người chủ cửa hàng giải thích kỹ những “triệu chứng lâm sàng” của từng loại TV mà đoán biết nó “bệnh” gì? Giá trị còn lại là bao nhiêu?… Sau một ngày …

THÀNH TÍCH ‘KHỦNG” CỦA HỌC VIÊN VIỆN HDI

Kết quả của học viên là minh chứng cho 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 “𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒙𝒊̣𝒏” của Viện HDI. Trong đó nổi bật nhất là học viên Đ𝑜̂̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑄𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 66 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 đầu tiên trong kì thi 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̂𝐭 𝐍𝐚𝐦. …