HỆ SINH THÁI HDI INSTITUTE
HDI INSTITUTE ECOSYSTEM

VÌ SAO 1.000+ HỌC VIÊN LỰA CHỌN
WHY 1000+ LEARNERS CHOOSE US?

 

 

Đơn vị đào tạo thực hành bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

Đơn vị đào tạo thực hành bảo hiểm hàng đầu Việt Nam

Kiến thức thực tế dễ áp dụng, giúp học viên phát triển nghề nghiệp nhanh

Kiến thức thực tế dễ áp dụng, giúp học viên phát triển nghề nghiệp nhanh

Bằng cấp uy tín, giá trị. Được thị trường công nhận.

Bằng cấp uy tín, giá trị. Được thị trường công nhận.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
NEWS & EVENT

TOP 10 GIẢNG VIÊN TẠI HDI INSTITUTE
HDI INSTITUTE’S TOP TEN LECTURES

(AProf.Dr.) PGS.TS. NGUYỄN THỊ THỦY

(AProf.Dr.) PGS.TS. NGUYỄN THỊ THỦY

Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Quản trị - Đại học Luật TPHCM. Tiến sĩ Luật Kinh Tế, Đại học Luật TP.HCM.
Senior Lecturer, Dean of Faculty of Management - HCMC University of Law. Doctor of Economic Law, HCMC University of Law.
(Dr.) TS. ĐỖ THỊ HÀ

(Dr.) TS. ĐỖ THỊ HÀ

Giảng viên chính, ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Tiến sĩ Y Khoa (Thái Lan), Thạc sĩ Luật Kinh tế.
Main Lecturer, Pham Ngoc Thach University of Medicine. Doctor of Medicine (Thailand), Master of Economic Law.
(Dr.) TS. TRỊNH CÔNG TÂM

(Dr.) TS. TRỊNH CÔNG TÂM

Giảng viên, Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM. Tiến sĩ Kinh tế Bảo hiểm, Đại học Deakin, Australia.
Lecturer, International University - HCMC National University. Doctor of Insurance Economics, Deakin University, Australia
(Master) ThS. PHẠM THANH TRUYỀN

(Master) ThS. PHẠM THANH TRUYỀN

Giảng viên chính, ĐH Tài chính - Marketing. Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tài chính, Đại học Kinh tế.
Main Lecturer, University of Finance - Marketing. Master, PhD student in Finance, University of Economics.
(Master) ThS. ĐỖ VIỆT QUỲNH TRANG

(Master) ThS. ĐỖ VIỆT QUỲNH TRANG

Giảng viên Bảo hiểm và tư vấn chiến lược kinh doanh. Thạc sĩ Hóa học, Đại học Paris Sud, Pháp.
Insurance lecturer and business strategy consultant. Master in Chemistry, Paris Sud University, France.
(Master) ThS. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

(Master) ThS. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

Giám đốc Cty CP TILA. Cử nhân Bảo hiểm (UEH), Thạc sĩ Tài chính (UEF)
Director of TILA Joint Stock Company. Bachelor of Insurance (UEH), Master of Finance (UEF)
(Lawyer) LS. ĐỖ HỒNG SƠN

(Lawyer) LS. ĐỖ HỒNG SƠN

Giám đốc Cty CP tư vấn dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam. Luật sư tại Văn phòng Luật Sư Tinh Hoa. Cựu Trưởng phòng Pháp chế - Điều tra chống trục lợi bảo hiểm.
Director of Vietnam Insurance Consulting Joint Stock Company. Lawyer at Tinh Hoa Law Office. Former Head of Legal Department - Investigation against insurance fraud.
(Master) ThS. PHAN QUỐC TUẤN

(Master) ThS. PHAN QUỐC TUẤN

Giám đốc Viện HDI, Giảng viên các bộ môn Bảo hiểm. Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Luật Kinh tế. Cựu giám đốc MIC Tây Ninh, BSH Phú Mỹ..
Director of HDI Institute, Lecturer in Insurance subjects.
MSc, PhD Student in Economic Law