PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM THÔNG KÊ STATA

Trịnh Công Tâm

(0)
2.000.000đ
1.500.000đ

HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ

Trịnh Công Tâm

(0)
5.000.000đ
3.000.000đ

VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC, LUẬN VĂN CHUẨN QUỐC TẾ

Trịnh Công Tâm

(0)
1.000.000đ
900.000đ