PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (Cơ bản)

Trang bị kiến thức nền tảng không thể thiếu cho đại lý bảo hiểm nhân thọ.
Phan Quốc Tuấn
2 đánh giá 10 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Quy định của nhà nước về hoạt động kinh kinh doanh và thị trường bảo hiểm.
  • Hiểu rõ vai trò, địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm, Đại lý bảo hiểm, Môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và các bên tham gia bảo hiểm.
  • Trách nhiệm dân sự của Đại lý bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam.
  • Trách nhiệm hình sự cho các hành vi gian lận bảo hiểm.

Giới thiệu khóa học

 

Bạn là Đại lý bảo hiểm nhân thọ mới gia nhập ngành hoặc bạn chưa được học về pháp luât bảo hiểm thì đây là lớp học được thiết kế dành cho bạn. Những kiến thức "bắt buộc" một người Đại lý phải có để làm đúng sẽ được giảng viên truyền tải một cách cực kỳ dễ hiểu, giúp bạn có một nền móng vững chắc trước khi bước chân nên những bậc thang tiếp theo trong sự nghiệp.

TẦM và TÂM của bạn bắt đầu từ lớp này !

Hình thức lớp học: học qua Zoom

Hãy ĐĂNG KÝ học ngay để trang bị kiến thức nền tảng không thể thiếu cho đại lý bảo hiểm nhân thọ.

 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Khái quát về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 28:44
  • Bài 2: Trách nhiệm cung cấp thông tin 25:50
  • Bài 3: Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm 12:00
  • Bài 4: Ví dụ áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp 24:19

Thông tin giảng viên

Phan Quốc Tuấn
10 học viên 2 khóa học
- Thạc sĩ, NCS Luật bảo hiểm

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Phan Quốc Tuấn

Thầy giảng rõ ràng, dễ hiểu.

HÂN MIC

May mắn được giới thiệu khóa học của thầy Tuấn, thầy dạy rất dễ hiểu

Khóa học liên quan

ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP CẤP CAO
HDI Institute
(0) 3 học viên
5.200.000đ
8.000.000đ
(-35%)
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM SỨC KHỎE
HDI Institute
(0) 3 học viên
6.200.000đ
9.000.000đ
(-32%)
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ
HDI Institute
(0) 2 học viên
6.200.000đ
9.000.000đ
(-32%)
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM CẤP CAO
HDI Institute
(0) 3 học viên
8.000.000đ
16.000.000đ
(-50%)
Quy định “KHÔNG CẦN THIẾT VỀ MẶT Y KHOA” trong Bảo Hiểm
HDI Institute
(1) 11 học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)

Thanh toán mua khóa học

200.000đ

-60%

Thời lượng: 1 giờ 30 phút
Giáo trình: 4 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC