Workshop: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG BẢO HIỂM

TỔNG QUAN THỰC TIỄN CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI & XU HƯỚNG CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
HDI Institute
0 Đánh giá 249 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • InsurTech là gì?
 • InsurTech có thật sự là một mối đe dọa cho các công ty bảo hiểm truyền thống hay không?
 • Các ứng dụng và công ty InsurTech tiêu biểu trên thế giới;
 • Ứng dụng InsurTech trong bảo hiểm sức khỏe;
 • Xu hướng nào cho thị trường bảo hiểm Việt Nam?

Giới thiệu khóa học

Khoa Tài Chính (K.TC), Trường Kinh doanh UEH kết hợp với Viện phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm (HDI Institute) tổ chức workshop với chủ đề "Ứng dụng công nghệ trong bảo hiểm: Thực tiễn của thị trường thế giới và xu hướng cho Việt Nam - Technology application in the insurance sector: An overview and trends for the Vietnamese market" nhằm cung cấp cho giảng viên, sinh viên và những người quan tâm khác tình hình thực tiễn của Insurtech trên toàn cầu, dự báo những xu thế phát triển Insurtech trong tương lai của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người có thể định hướng việc học tập, nghiên cứu để có thể phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh bùng nổ công nghệ hiện nay. Nội dung chính của workshop xoay quanh các vấn đề sau:

 • InsurTech là gì?
 • InsurTech có thật sự là một mối đe dọa cho các công ty bảo hiểm truyền thống hay không?
 • Các ứng dụng và công ty InsurTech tiêu biểu trên thế giới;
 • Ứng dụng InsurTech trong bảo hiểm sức khỏe;
 • Xu hướng nào cho thị trường bảo hiểm Việt Nam?

Nội dung khóa học

 • Video 185:55

Thông tin giảng viên

HDI Institute
2901 Học viên 8 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 5 phút
Giáo trình: 1 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC