ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP CẤP CAO

Giúp bạn trở thành người tư vấn độc lập cấp cao trong bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.
HDI Institute
0 Đánh giá 8 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn muốn trở thành một chuyên gia bảo hiểm nhưng chưa có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn? Đây là khóa học đáp ứng đúng nhu cầu nâng cao trình độ của bạn. Bạn sẽ trở thành TƯ VẤN ĐỘC LẬP CẤP CAO trong lĩnh vực bảo hiểm nhận thọ và sức khỏe!
 • Là một khóa học được thiết kế độc đáo có 1 – 0 – 2 tại Việt Nam, HDI mang đến cho bạn một cơ hội học tập với khối lượng kiến thức đa dạng và chất lượng. Học một lần mà nắm được 6 mảng kiến thức (nguyên lý bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, pháp luật bảo hiểm, quy trình tư vấn bảo hiểm và y khoa trong bảo hiểm)
 • Giúp bạn đủ kiến thức làm việc ở bất cứ vị trí nào trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoặc tự mở văn phòng tư vấn bảo hiểm độc lập.
 • Cơ hội trở thành đối tác của HDI Institute trong hoạt động Hỗ trợ lập bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Giới thiệu khóa học

Được thiết kế giúp cho học viên đủ kiến thức chuyên môn sâu nhằm trở thành Tư vấn bảo hiểm độc lập trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

Học viên sau khi học có thể dự thi lấy các chứng chỉ hành nghề phụ trợ bảo hiểm để tự mở công ty hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm. Một ngành HOT của thị trường bảo hiểm. Hoặc hợp tác với HDI Institute, Tila để làm Tư vấn độc lập

100% học viên khóa này đã thi đậu 2 chứng chỉ danh giá của Bộ tài chính.

 • TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ
 • TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Hãy ĐĂNG KÝ học ngay, để mở ra cho bản thân một cơ hội nghề nghiệp mới !

Hình thức lớp học: học qua Zoom

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Nguyên lý bảo hiểm 01 92:45
 • Bài 2: Nguyên lý bảo hiểm 02 91:57
 • Bài 3: Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 01 97:15
 • Bài 4: Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 02 101:59
 • Bài 5: Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 03 52:00
 • Bài 6: Kiến thức y khoa cơ bản 01 104:49
 • Bài 7: Kiến thức y khoa cơ bản 02 118:41
 • Bài 8: Sản phẩm bảo hiểm 01 143:31
 • Bài 9: Sản phẩm bảo hiểm 02 174:43

Thông tin giảng viên

HDI Institute
2901 Học viên 8 Khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LỚP TƯ VẤN ĐỘC LẬP
HDI Institute
(0) 0 Học viên
5.200.000đ
8.000.000đ
(-35%)
LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 2022
Phan Quốc Tuấn
(0) 46 Học viên
600.000đ
1.000.000đ
(-40%)
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ
HDI Institute
(0) 2 Học viên
6.200.000đ
9.000.000đ
(-32%)
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (Bảo hiểm sức khỏe)
HDI Institute
(1) 4 Học viên
5.000.000đ
10.000.000đ
(-50%)
PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (Cơ bản)
Phan Quốc Tuấn
(2) 10 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
5.200.000 8.000.000 -35%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 16 giờ 17 phút
Giáo trình: 9 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC