Ngày 11 tháng 01, HDI tặng ngay 01 khóa học Nguyên lí Bảo Hiểm

Đây là khóa học thiết kế phù hợp cho tất cả đại lý bảo hiểm nhân thọ mới gia gia nhập ngành. Nếu bạn là đại lý mới hoặc chưa hiểu rõ hết các nội dung trên thì bạn không thể bỏ qua khóa học này!

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm đều được viết ra dựa trên Nguyên lý bảo hiểm và Pháp luật của quốc gia. Nên hiểu rõ về nguyên lý bảo hiểm thì các bạn nhanh chóng hiểu rõ được các sản phẩm khác nhau. Giúp cho bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng. Từ đó, bạn trở thành người bảo hiểm có Tầm và có Tâm.

Ngoài ra, lớp học này còn giúp cho các bạn muốn làm Đại lý bảo hiểm học để thi đậu kỳ thi lấy chứng chỉ Đại lý bảo hiểm.

Hình thức lớp học: Học trực tiếp trên website.

Bạn sẽ hiểu rõ những khái niệm trong ngành bảo hiểm như: Hiểm họa, Nguy cơ, Tổn thất.

Rủi ro và các phương thức xử lý rủi ro.

Những kiến thức chung về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm.

Những nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm:

   Nguyên tắc số đông;

   Nguyên tắc trung thực tuyệt đối;

   Nguyên tắc nguyên nhân gần;

   Nguyên tắc bồi thường;

   Nguyên tắc thế quyền;

   Bảo hiểm trùng.

Các loại sản phẩm bảo hiểm.

Bấm vào đây để tham gia khóa học.

Bài viết cùng danh mục