Rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn qua những cách nào

Bảo hiểm nhân thọ có giá trị trong nhiều năm và có thể kéo dài suốt đời, do đó, khách hàng sẽ không tránh khỏi việc muốn rút lại quyền lợi bảo hiểm. Việc rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn phải tuân thủ các quy định của công ty về thời gian rút tiền, số tiền rút, phí và thủ tục rút tiền. Một số thông tin về rút tiền bảo hiểm nhân thọ và các hình thức, lưu ý rút sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Những hình thức rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn

Trường hợp khách hàng muốn rút tiền trong thời gian 2 năm kể từ khi ký hợp đồng

Trong hai năm đầu, các chủ hợp đồng không muốn rút tiền bảo hiểm trước hạn vì nhiều lý do khác nhau có thể hủy bảo hiểm sớm, nhưng ở thời điểm đó, họ chỉ nhận được rất ít và không được lợi gì so với phí bảo hiểm đóng vào ban đầu. Điều này được nêu rõ trong các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận và khách hàng cần lưu ý điều này khi tham gia để duy trì chính sách trung và dài hạn.

Trường hợp khách hàng muốn rút tiền sau thời hạn 2 năm kể từ khi ký hợp đồng

Nếu sau 2 năm từ thời hạn ký hợp đồng, bảo hiểm nhân thọ sẽ bắt đầu có giá trị hoàn lại và số tiền sẽ tăng lên theo từng năm. Bên mua bảo hiểm nhận được một số tiền cố định, nhưng nếu khoản phí bảo hiểm đã ký kết trong hợp đồng không được thanh toán trở lại, thì khoản phí bảo hiểm đó sẽ không bao giờ đạt đến điểm hòa vốn và tạo ra lợi nhuận.

rut tien

Rút tiền sau thời hạn 2 năm kể từ khi ký hợp đồng

Rút tiền bảo hiểm khi đến ngày đáo hạn

Việc hủy bỏ bảo hiểm nhân thọ nếu hợp đồng hết hạn là một sự kiện theo quy tắc và điều kiện đã ký với công ty bảo hiểm. Đối với bảo hiểm chưa thanh toán, số tiền có thể rút lại là một trong những điều kiện được nêu trong chính sách.

Những cách rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn

Hiện nay, có 3 hình thức rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn với những quy định tùy thuộc vào các công ty, trường hợp cá biệt của khách hàng và một số các điều kiện có liên quan khác.

Rút tiền từ giá trị tài khoản trong hợp đồng

Giá trị tài khoản hợp đồng là tổng số phí bảo hiểm tích lũy mà khách hàng đã thanh toán sau khi trừ đi các khoản phí và chi phí liên quan, cộng với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Tùy thuộc vào sản phẩm của từng công ty bảo hiểm, chủ hợp đồng thường có thể yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản bảo hiểm của mình nếu hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ít nhất hai năm.

Một số điều kiện cần đáp ứng đối với trường hợp rút tiền từ hình thức này:

  • Số tiền khách yêu cầu mỗi lần rút sẽ không được vượt quá 80% giá trị tiền mặt mà công ty thực tế có thể trả;
  • Số tiền yêu cầu rút của khách hàng không thể thấp hơn hạn mức giá trị rút tối thiểu của công ty;
  • Số dư sau khi rút giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng không thể thấp hơn so với mức của công ty quy định;
  • Bên mua bảo hiểm, tức là bên yêu cầu rút phải trả một khoản phí rút giá trị tài khoản hợp đồng.

Xem thêm: Tại Sao Phải Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ? Những điều mà bạn chưa biết

Tạm ứng tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng

Giá trị tài khoản là tổng số tiền mà bên mua bảo hiểm nhận được khi khiếu nại hoặc chấm dứt hợp đồng, tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện của từng sản phẩm. Giá trị hoàn lại được xác định sau khi trừ đi phí hủy hợp đồng từ số tiền trong tài khoản hợp đồng.

Một số điều kiện cơ bản đối với hình thức rút tiền này bao gồm:

Hợp đồng của hai bên đã ký tối thiểu 2 năm hoặc hợp đồng có hoàn lại

Ngoài ra, nếu yêu cầu trả trước, tổng số tiền trả trước không được vượt quá tám mươi phần trăm (80%) số tiền trả sau khi trừ nợ và không được thấp hơn số tiền tối thiểu theo quy định của công ty.

rut tien1

Tạm ứng tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng

Thanh lý (huỷ) hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền thông báo trước bằng văn bản cho công ty để yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm. Khoản hoàn trả (nếu có) mà bên mua bảo hiểm nhận được khi kết thúc hợp đồng trừ đi khoản nợ đã trả (nếu có) và lợi nhuận kèm theo.

Rút tiền toàn bộ tiền theo giá trị hoàn lại của hợp đồng

Với phương án này, số tiền hoàn lại có thể thấp hơn so với dự đoán ban đầu, và quan trọng hơn là người đóng bảo hiểm khi chưa được hưởng quyền lợi là đã bị mất do rút hết tiền trước thời hạn.

Những lưu ý về rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn

Hầu hết những người tham gia bảo hiểm nhân thọ đều mong muốn được bảo hiểm đến cùng để được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi đã ký kết. Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng, nhiều người mua bảo hiểm có nguộn vọng hủy hợp đồng và lấy lại tiền.

Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra theo các điều khoản và điều kiện, về phía người mua bảo hiểm phải thanh toán các khoản phí cần thiết để hoàn tất thủ tục rút tiền bảo hiểm trước hạn.

Người được bảo hiểm phải nộp đơn trước cho công ty bảo hiểm để rút tiền bảo hiểm. Nếu người mua hủy bảo hiểm sớm, đồng nghĩa với việc họ sẽ hủy bỏ hoàn toàn quyền lợi của người được bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm đã thỏa thuận.

Một số lưu ý về chính sách rút tiền trước hạn bảo hiểm

Với những tư vấn trên về việc rút tiền bảo hiểm nhân thọ không hoàn lại, hy vọng bạn đọc sẽ có được những thông tin cốt yếu về chính sách này của các công ty bảo hiểm hiện nay.

Tham khảo thêm: Phí Bảo Hiểm Là Gì ? Cách Xác Định Phí Đơn Giản

Bài viết cùng danh mục