Qũy Bảo Vệ Người Được Bảo Hiểm| Những Thông Tin Hữu Ích

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là gì? Và đối tượng nào sẽ phải nộp quỹ này? Nội dung và nguyên tắc sử dụng như thế nào? Đây chính là băn khoăn của rất nhiều người khi tìm hiểu về bảo hiểm. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, HDI sẽ gửi đến bạn bài viết những thông tin hữu ích về quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Hãy cùng theo dõi dưới đây nhé!

1.  Qũy bảo vệ người được bảo hiểm là gì?

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm hay còn được là quỹ được lập ra nhằm bảo vệ quyền lợi đối với những người mua bảo hiểm. Theo quy định cụ thể của luật kinh doanh bảo hiểm, người được bảo hiểm là những cá nhân, tổ chức mà có tài sản, tính mạng, hay trách nhiệm dân sự mà được bảo hiểm theo đúng quy định của hợp đồng. Cũng theo luật kinh doanh bảo hiểm, người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng hay người mua bảo hiểm và người thụ hưởng là hai người khác nhau.

quy bao ve nguoi mua bh 2

Quỹ được lập ra nhằm bảo vệ quyền lợi đối với những người mua bảo hiểm

2. Đối tượng nào sẽ phải trích nộp quỹ bảo vệ? (Quy định mới nhất NĐ-CP)

Đối với những loại quỹ bảo vệ người được bảo hiểm sẽ được hình thành từ các nguồn trích hộp mỗi năm theo quy định của pháp luật về tỷ lệ % trên phí bảo hiểm khi áp dụng toàn bộ đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm. Theo điều 103, nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định về việc trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm như sau:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài (trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm) phải trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.
 • Trước ngày 30/ 4 hàng năm, bộ tài chính sẽ công bố mức trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Theo quy định, mức trích nộp tối đa không được vượt quá 0,3% trên tổng doanh thu phí bảo hiểm, giữ lại của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề của doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài.
 • Trước ngày 30/ 6 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài phải trích nộp 50% số tiền nộp bảo vệ người được bảo hiểm. Trước ngày 31/ 12 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài phải hoàn thành nghĩa vụ trích nộp quỹ này.
 • Việc trích nộp được thực hiện đến khi quy mô của bảo vệ người được bảo hiểm đạt 5% trên tổng tài sản đối với những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe hay chi nhánh nước ngoài và 3% trên tổng tài sản đối với những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

3. Nguyên tắc sử dụng quỹ (theo quy định mới nhất NĐ-CP)

Các nguyên tắc sử dụng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quy định mới nhất NĐ - CP như sau:

 • Đầu tiên, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng trong hai trường hợp dưới đây:

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán và đã áp dụng biện pháp khôi phục khả năng thanh toán tuy nhiên vẫn không khắc phục được. Lúc này, doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài được sử dụng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm theo quyết định của Bộ Tài chính về việc chấm dứt áp dụng những biện pháp khôi phục khả năng thanh toán.

- Trường hợp 2: Doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản, lúc này quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng kể từ thời điểm Thẩm phán đưa ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bảo hiểm đó phá sản.

 • Thứ hai, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm sử dụng riêng cho bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
 • Thứ ba, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng trong việc chi trả tiền bảo hiểm hay giá trị hoàn lại; chi trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã đề, chi nhánh nước ngoài bị mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản và thực hiện một lần đối với hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, chi trả giá trị hoàn lại và trả tiền bồi thường bảo hiểm hay hoàn phí bảo hiểm.

quy bao ve nguoi mua bh 1

Sử dụng quỹ theo quy định mới nhất của NĐ-CP

4. Qũy bảo vệ người được bảo hiểm sẽ chi cho những nội dung nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Luật kinh doanh bảo hiểm, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được chi trả cho các nội dung như sau:

 • Thứ nhất, trả tiền bảo hiểm, trả tiền bồi thường bảo hiểm, trả giá trị hoàn lại hay hoàn phí bảo hiểm theo quy định ở hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh nước ngoài bị mất khả năng thanh toán tại thời điểm mà Bộ Tài chính có quyết định chấm dứt áp dụng những biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (đối với các doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài bị mất khả năng thanh toán); hoặc ở thời điểm Thẩm phán đưa ra quyết định doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản (đối với các doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản);
 • Thứ hai, chi quản lý quỹ bảo vệ người được bảo hiểm sẽ gồm chi lương, chi phí mua sắm, phụ cấp, chi phí dịch vụ, sửa chữa tài sản và các khoản chi khác.

5. Định mức chi trả của quỹ

Theo quy định tại Điều 107, Nghị định 73/2016/NĐ-CP, định mức chi trả của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm cụ thể như sau:

 • Trường hợp đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm sẽ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm. 

 • Trường hợp đối với các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm sẽ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài và không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm.

 • Trường hợp đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

Với các hợp đồng bảo hiểm buộc phải trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì mức chi trả tối đa của doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ theo quy định pháp luật ban hành.

Với các hợp đồng bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm khác thì chi trả tối đa 80% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài và không quá 100 triệu đồng.

quy bao ve nguoi mua bh

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm sẽ được chi trả theo các trường hợp khác nhau

Trên đây là những thông tin hữu ích về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm mà HDI chia sẻ đến cho bạn. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này và các vấn đề liên quan.

Bài viết cùng danh mục