Bảo Hiểm Trùng Là Gì? Cách Giải Quyết Khi Kết Hợp Đồng

Bảo hiểm trùng là gì? Bảo hiểm trùng có đặc điểm gì và cách giải quyết khi kết hợp đồng như thế nào? Đây chính là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều người khi tham gia bảo hiểm hiện nay. Đừng lo, bài viết sau đây của HDI sẽ giúp bạn tìm ra lời giải đáp chi tiết cho những vấn đề này nhé!

1. Bảo hiểm trùng là gì?

Bảo hiểm trùng hay còn có tên gọi khác là “Double Insurance”. Bảo hiểm trùng được hiểu là trường hợp một đối tượng bảo hiểm được bảo đảm đồng thời bằng 2 hay nhiều hợp đồng bảo hiểm khác nhau cho cùng một rủi ro. Cách hiểu đơn giản hơn là việc một tài sản được người dùng mua bảo hiểm 2 hay nhiều lần cho cùng một lợi ích và có cùng một rủi ro. Những hợp đồng bảo hiểm trùng thường có đặc điểm chung như sau:

  • Sở hữu điều kiện bảo hiểm như nhau
  • Thời hạn bảo hiểm trùng nhau
  • Tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng này lớn hơn giá trị của đối tượng bảo hiểm

bao hiem trung 2

Bảo hiểm trùng còn được gọi là Double Insurance

Say đây là một ví dụ về bảo hiểm trùng để người xem hiểu rõ hơn. Giả sử, chiếc xe ô tô của bạn có giá thị trường là 70,000 triệu và bạn đã mua bảo hiểm vật chất cho ô tô từ công ty bảo hiểm A. Tuy nhiên, sau đó bạn lại mua thêm 1 vật chất khác cho chiếc ô tô từ công ty bảo hiểm B (giả thiết điều kiện bảo hiểm của hai công ty bảo hiểm A và B là như nhau). Như vậy, chiếc xe ô tô của bạn đã mua bảo hiểm trùng với tổng số tiền bảo hiểm tư hai công ty là 140,000 triệu. Khi xảy ra sự cố tổn thất, mỗi công ty bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho cho bạn tối đa là 70,000/140,000 triệu.

2. Cách giải quyết khi kết hợp đồng bảo hiểm trùng 

Hiện nay, với nhiều trường hợp có những điều khoản của bảo hiểm trùng trong hợp đồng bảo hiểm được thiết kế để thay đổi hay giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm khi có thêm hợp đồng bảo hiểm nhằm bảo vệ cho cùng một tổn thất. Nếu hai hay nhiều công ty bảo hiểm cung cấp trách nhiệm bảo hiểm và đồng thời cho cùng một rủi ro với cùng điều kiện. Thì tòa án sẽ dựa vào những điều khoản của bảo hiểm trùng để xác định xem liệu các công ty bảo hiểm có phải chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm hay không? Nếu có thì các công ty bảo hiểm chia sẻ như thế nào?

Thực tế có ba hình thức chính của những điều khoản bảo hiểm trùng bao gồm:

  • Các điều khoản tỷ lệ và theo quy định trong việc đóng góp bồi thường của các hợp đồng bảo hiểm đối với cùng một tổn thất. 
  • Các điều khoản miễn trách nhiệm quy định về việc sẽ không áp dụng một hợp đồng bảo hiểm nếu có hợp đồng khác tồn tại. 

Nhìn chung, nếu các điều khoản bảo hiểm trùng có sự mâu thuẫn thì tòa án sẽ coi các điều khoản này là xung khắc và yêu cầu những công ty bảo hiểm cùng chia sẻ trách nhiệm bảo hiểm, dựa trên những quy định của pháp luật. Như vậy, cách giải quyết khi kết hợp đồng bảo hiểm trùng như thế nào? Hãy cùng theo chân bài viết tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé!

Theo điều 44 về hợp đồng bảo hiểm trùng của luật kinh doanh bảo hiểm 2019 quy định cụ thể như sau: 

"1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

2. Trong trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.”

Như vậy, theo quy định trên thì pháp luật cho phép bên tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm trùng cho đối tượng là tài sản. Đối tượng này thuộc quyền định đoạt của chủ sở hữu và người này có quyền mua bảo hiểm cho tài sản của mình tại nhiều doanh nghiệp khác nhau cho cùng một lợi ích bảo hiểm và có cùng một loại rủi ro.

bao hiem trung 1

Kết hợp đồng trùng theo quy định của luật bảo hiểm

Công ty bảo hiểm có quyền được thu hồi theo tỷ lệ dựa vào cơ sở số tiền bồi thường bảo hiểm cho người được hưởng bảo hiểm từ những công ty khác. Bên cạnh đó, những công ty này sẽ liên đới với nhau để chịu trách nhiệm cho yêu cầu bồi thường.

Tóm lại, căn cứ vào điều luật 44 chúng ta có thể thấy rằng, hợp đồng bảo hiểm trùng là loại hợp đồng bảo hiểm cho cùng một đối tượng. Tuỳ thuộc vào nguyên nhân xảy ra để có cách giải quyết trường hợp bảo hiểm trùng khác nhau. Thông thường, bảo hiểm trùng sẽ liên quan đến những gian lận của người tham gia bảo hiểm với mục đích trục lợi.

Trên đây là những thông tin hữu ích về bảo hiểm trùng và cách giải quyết khi kết hợp đồng mà HDI chia sẻ đến cho bạn. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về trường hợp bảo hiểm này. Hẹn gặp lại bạn ở nhiều bài viết hơn nữa nhé!

Bài viết cùng danh mục