HDI Institute

HDI Institute

 • 10

  khóa học
 • 34

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Nhập thông tin giảng viên

Khóa học của giảng viên HDI Institute


ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP CẤP CAO

 • 0 bài giảng
 • 0
Được thiết kế giúp cho học viên đủ kiến thức chuyên môn sâu nhằm trở thành Tư vấn bảo hiểm độc lập trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Học viên sau khi học có thể dự thi lấy các chứng chỉ hành nghề phụ…

5.200.000đ

8.000.000đ

off 35%

Chi tiết

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM SỨC KHỎE

 • 0 bài giảng
 • 0
Được thiết kế giúp cho học viên đủ kiến thức chuyên môn sâu nhằm trở thành một chuyên gia bảo hiểm sức khỏe. Học viên sau khi học có thể dự thi lấy các chứng chỉ hành nghề phụ trợ bảo hiểm để tự mở công ty hoạt động trong…

6.200.000đ

9.000.000đ

off 32%

Chi tiết

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

 • 0 bài giảng
 • 0
Được thiết kế giúp cho học viên đủ kiến thức chuyên môn sâu nhằm trở thành một chuyên gia bảo hiểm nhân thọ. Học viên sau khi học có thể dự thi lấy các chứng chỉ hành nghề phụ trợ bảo hiểm để tự mở công ty hoạt động trong…

6.200.000đ

9.000.000đ

off 32%

Chi tiết

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẢO HIỂM CẤP CAO

 • 0 bài giảng
 • 0
Được thiết kế giúp cho học viên đủ kiến thức chuyên môn sâu nhằm trở thành một chuyên gia bảo hiểm. Học viên sau khi học có thể dự thi lấy các chứng chỉ hành nghề phụ trợ bảo hiểm để tự mở công ty hoạt động trong lĩnh vực…

8.000.000đ

16.000.000đ

off 50%

Chi tiết

Quy định “KHÔNG CẦN THIẾT VỀ MẶT Y KHOA” trong Bảo Hiểm

 • 0 bài giảng
 • 0
Đây là một trong những chuyên đề cần thiết cho tất cả lực nhân sự trong ngành bảo hiểm. Nếu bạn làm việc trong ngành bảo hiểm thì không thể bỏ qua khóa học này! Tại sao nó lại quan trọng với bạn như vậy? Bởi vì: Nếu bạn là…

200.000đ

500.000đ

off 60%

Chi tiết

ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP (Bảo hiểm Sức khỏe)

 • 0 bài giảng
 • 0
Bạn là Đại lý bảo hiểm và muốn trở thành một chuyên gia bảo hiểm nhưng chưa có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn? Đây là khóa học đáp ứng đúng nhu cầu nâng cao trình độ của bạn. Bạn sẽ trở thành chuyên gia…

4.000.000đ

8.000.000đ

off 50%

Chi tiết

ĐÀO TẠO TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP (Bảo hiểm nhân thọ)

 • 0 bài giảng
 • 0
Bạn là Đại lý bảo hiểm và muốn trở thành một chuyên gia bảo hiểm nhưng chưa có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn? Đây là khóa học đáp ứng đúng nhu cầu nâng cao trình độ của bạn. Bạn sẽ trở thành chuyên gia…

4.000.000đ

8.000.000đ

off 50%

Chi tiết

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (Bảo hiểm sức khỏe)

 • 0 bài giảng
 • 0
Bạn là Đại lý bảo hiểm và muốn có kiến thức về bồi thường bảo hiểm để giúp đỡ khách hàng mỗi khi có sự kiện bảo hiểm nhưng chưa có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn? Đây là khóa học đáp ứng đúng nhu…

5.000.000đ

10.000.000đ

off 50%

Chi tiết

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (Bảo hiểm nhân thọ)

 • 0 bài giảng
 • 0
Bạn là Đại lý bảo hiểm và muốn có kiến thức về bồi thường bảo hiểm để giúp đỡ khách hàng mỗi khi có sự kiện bảo hiểm nhưng chưa có cơ hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn? Đây là khóa học đáp ứng đúng nhu…

5.000.000đ

10.000.000đ

off 50%

Chi tiết

QUY ĐỊNH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN TRONG CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

 • 8 bài giảng
 • 1 giờ 4 phút
Đây là một trong những chuyên đề cần thiết cho tất cả lực nhân sự trong ngành bảo hiểm. Nếu bạn làm việc trong ngành bảo hiểm thì không thể bỏ qua khóa học này!  Tại sao nó lại quan trọng với bạn như vậy?  Bởi vì:  Nếu bạn là…

200.000đ

500.000đ

off 60%

Chi tiết