Trang chủ » Ths. PHẠM THANH TRUYỀN

Ths. PHẠM THANH TRUYỀN

Ths. PHẠM THANH TRUYỀN

Ths. PHẠM THANH TRUYỀN
Ths. PHẠM THANH TRUYỀN

Ths. PHẠM THANH TRUYỀN

Giảng viên Phạm Thanh Truyền sinh năm 1988.

Tốt nghiệp cử nhân “Kinh doanh bảo hiểm” tại trường Đại học Kinh tế vào năm 2010.

Sau hơn 02 năm kinh nghiệm làm Kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng TMCP Thương Tín.

Cô Phạm Thanh Truyền tiếp tục học thêm văn bằng 2 ngành “Tài chính – Ngân hàng” tại trường Đại học Kinh tế và tốt nghiệp vào năm 2014.

Hiện cô đang là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tài chính – Marketing đồng thời cô đang công tác giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế.