Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

  • Tổng giám đốc công ty TILA, một công ty chuyên về dịch vụ Pháp lý bảo hiểm.
  • Thầy tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm, học cao học và nhận bằng ThS Tài chính.
  • Thầy có bằng Cư nhân Luật và đã tham gia hàng trăm phiên Tòa về tranh chấp bảo hiểm.
  • Tại HDI Institute, Thầy Nguyên phụ trách giảng dạy bộ môn Pháp luật bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.