Ths. PHAN QUỐC TUẤN

  • Giám đốc Viện phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm.
  • Giảng viên thỉnh giảng môn bảo hiểm tại các trường đại học.
  • Thành viên Hội đồng tư vấn sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2.
  • Thầy là thạc sĩ Luật kinh tế và Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm. Có nhiều năm làm Giám đốc công ty thành viên trong các Tổng công ty bảo hiểm.
  • Tại HDI Institute, Thầy Tuấn phụ trách giảng dạy bộ môn Nguyên lý bảo hiểm và Pháp luật bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.