Ths. PHẠM THANH TRUYỀN

  • Giảng viên chính của trường Đại học Tài chính – Marketing.
  • Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm, học cao học và nhận bằng.
  • ThS Tài chính. Hiện đang là nghiên cứu sinh ngành tài chính. Cô có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bảo hiểm trong các trường đại học.
  • Tại HDI Institute, Cô Truyền phụ trách giảng dạy bộ môn Nguyên lý bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.