PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ & SỨC KHỎE

Đây là khóa học thiết kế phù hợp cho các Đại lý bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, có mong muốn nâng cao trình độ pháp luật về bảo hiểm, để hỗ trợ pháp lý cho khách hàng của mình.
Phan Quốc Tuấn
1 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bản chất của hợp đồng theo Bộ luật dân sự Việt Nam là gì?
  • Những quy định của Pháp luật Việt Nam về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.
  • Hiểu và vận dụng đúng các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.
  • Hiểu được giá trị pháp lý của các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm;
  • Có đủ kiến thức để tư vấn các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học thiết kế phù hợp cho các Đại lý bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, có mong muốn nâng cao trình độ pháp luật về bảo hiểm, để hỗ trợ pháp lý cho khách hàng của mình.

Lớp học ngoài những nội dung lý thuyết, còn có phần bài tập phân tích các bản án tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Giúp học viên hiểu rõ và vận dụng nhuần nhuyễn các quy định của pháp luật về hợp đồng khi tư vấn pháp lý cho khách hàng.

Bên cạnh đó, kiến thức này là không thể thiếu dành cho người làm công việc Hỗ trợ giải quyết bồi thường cho khách hàng bảo hiểm.

Hãy ĐĂNG KÝ học ngay, để trang bị thêm cho bản thân một kiến thức bổ ích trên hành trình trở thành người làm bảo hiểm chuyên nghiệp.

Hình thức lớp học: học qua Zoom

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Phan Quốc Tuấn
10 học viên 2 khóa học
- Thạc sĩ, NCS Luật bảo hiểm

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

HÂN MIC

Kiến thức hay !

Khóa học liên quan

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (Cơ bản)
Phan Quốc Tuấn
(2) 10 học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)

Thanh toán mua khóa học

1.200.000đ

-40%

Thời lượng:
Giáo trình: 1 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC