PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY

  • Giảng viên cao cấp.
  • Hiện Cô là Trưởng khoa Quản trị –  Trường Đại học Luật Tp.HCM.
  • Cô là tác giả 2 quyển sách Pháp luật hợp đồng bảo hiểm con người và Pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam và hàng chục bài báo khoa học về pháp luật bảo hiểm.
  • Tại HDI Institute, Cô Thủy phụ trách giảng dạy bộ môn Pháp luật bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.