Trang chủ » Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN
Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

Ths. TRƯƠNG MINH CÁT NGUYÊN

Sơ lược về quá trình đào tạo của Giảng viên Trương Minh Cát Nguyên:

  • Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Bảo hiểm, trường đại học Tài chính Kế
    toán TP. HCM
  • Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, trường đại học Kinh tế Tài chính
    TP. HCM

Kinh nghiệm:

  • Trên 20 năm hoạt động trong ngành bảo hiểm.

Hiện nay, Giảng viên Trương Minh Cát Nguyên đang làm Giám đốc cho Cty Dịch vụ Tư vấn Pháp lý Bảo hiểm.