Trang chủ » Ths. NGUYỄN HUY TÚ

Ths. NGUYỄN HUY TÚ

Ths. NGUYỄN HUY TÚ

Ths. NGUYỄN HUY TÚ
Ths. NGUYỄN HUY TÚ

Ths. NGUYỄN HUY TÚ

Giảng Viên Nguyễn Huy Tú là người có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và làm việc:

+ Kỹ Sư Quản Lý Rủi Ro, Tập Đoàn IoMosaic, Hoa Kỳ

+ Giảng Viên An Toàn Lao Động, Cục An Toàn

+ Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực đánh giá rủi ro và giảng dạy tại trường Đại Học Houston (Hoa Kỳ), Dự Án Liên Doanh Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, và các Tập Đoàn Nước Ngoài như Tetra Pak, Lavie, Holcim,…

+ Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Bào Hiểm Nhân Thọ và Phi Nhân Thọ

Với nhiều năm làm việc và cống hiến rực rỡ cho sự nghiệp, hiện giảng viên Nguyễn Huy Tú đang là giảng viên Đào tạo an tòa sức khỏe môi trường kiểm toán viên năng lượng và Tư vấn viên Bảo hiểm.