Trang chủ » PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY

PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY

PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY

PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY
PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY

PGS.TS NGUYỄN THỊ THỦY

Đôi nét về sự đóng góp của cô Nguyễn Thị Thủy trong sự nghiệp giáo dục:

Giảng viên Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1972.

Tốt nghiệp cử nhân “Luật kinh tế” tại trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 1994.

Thừa hưởng nền tảng tri thức, cô Nguyễn Thị Thủy học lên Thạc sĩ và tốt nghiệp năm 1999.

Sau đó, học lên Tiến sĩ và bảo vệ thành công đề tài vào năm 2009.

Hiện nay, cô Nguyễn Thị Thủy đang công tác và giảng dạy tại trường Đại học Luật Tp.HCM và giữ chức vụ Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Quản trị, Đại học Luật Tp.HCM với học vị cao nhất là PGS.TS