NHỮNG NGƯỜI VỀ HƯU NĂM 2021 PHẢI ĐÓNG BHXH BAO NHIÊU?

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Vậy với những người về hưu năm 2021 phải đóng bao nhiêu năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng theo tỷ lệ 75%?

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *