Trang chủ » Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm

  • Không tồn tại video

Phát biểu trong buổi ra mắt Viện HDI, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng – GV dạy bảo hiểm của ĐH Kinh Tế Tp.HCM nói rằng nhu cầu học tập của mọi người là rất lớn.

Viện HDI ra đời là điều cần thiết !

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xQblugBAof8

Facebook: HDI ISTITUTE – VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM