Ths. NGUYỄN HUY TÚ

  • Là chuyên gia trong các lĩnh vực: Quản trị rủi ro, Tài chính, Bảo hiểm và Chứng khoán.
  • Thầy nhận bằng Thạc loại giỏi ngành Tài chính tại ĐH Houston, Hoa Kỳ. Nhận bằng Kỹ sư xuất sắc các ngành Hoá Chất và ngành Khai Thác Dầu Khí tại ĐH Houston, Hoa Kỳ.
  • Có nhiều năm giảng dạy về Tài chính, Bảo hiểm, Năng lượng,… tại Hoa kỳ và VN.
  • Tại HDI Institute, Thầy Tú phụ trách giảng dạy bộ môn Sản phẩm bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.