GIẢNG VIÊN NGUYỄN HUY TÚ GIẢNG VỀ PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO

Đây là một đoạn trích giảng bài online của Thạc sĩ Nguyễn Huy Tú trong khóa học do HDI tổ chức.Trong đó HDI Space là một group học tập văn minh chỉ dành cho các học viên đã từng học các khóa đào tạo ở đây. Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1JOpAwnhsqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zQlDmCQpDMqeE7ZbJ6szMzEBTXHBdEgTd-LP-DQIQtYyJQmn3CRNoL6g Thông tin thanh toán: https://bit.ly/thongtinthanhtoanNLPL LỚP …

HDI SPACE – KHÔNG GIAN HỌC TẬP BẢO HIỂM

Nhằm tạo hệ sinh thái học tập và chia sẻ kiến thức cho các học viên. Viện HDI thành lập Group: HDI Space dành riêng cho học viên đã từng được HDI đào tạo. Các học viên truy cập vào link phía dưới để được them gia và học hỏi kiến thức nhé. Link group: …