Trang chủ » KHÓA HỌC TỔNG HỢP KIẾN THỨC DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM

KHÓA HỌC TỔNG HỢP KIẾN THỨC DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM

KHÓA HỌC TỔNG HỢP KIẾN THỨC DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM

KHÓA HỌC TỔNG HỢP KIẾN THỨC DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM
KHÓA HỌC TỔNG HỢP KIẾN THỨC DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM

KHÓA HỌC TỔNG HỢP KIẾN THỨC DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM

Trong những ngày qua, thị trường Bảo hiểm hào hứng về một ngành nghề mới xuất hiện trong luật kinh doanh bảo hiểm, đó là nghề “dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”.

Luật KDBH sửa đổi bổ sung năm 2019 đã định nghĩa về nghề mới này như sau:

“21. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, bao gôm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.” (Trích dẫn)
Có thể thấy, Tư vấn bảo hiểm là một nội dung dịch vụ phụ trợ có thể được một cá nhân cung cấp cho thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Người có chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập sẽ được gọi là Tư Vấn Viên – Với tư cách độc lập.
Tiếp nối sự thành công của Khóa 1, Viện HDI đang lên kế hoạch chiêu sinh khóa 2 “𝗞𝗵𝗼́𝗮 𝘁𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗼̂𝗻 𝘁𝗵𝗶 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗧𝗩𝗩 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗕𝗛𝗡𝗧”.
Khóa học hứa hẹn sẽ trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để học viên nâng cao trình độ và phát triển sự nghiệp trong tương lai.
Các học viên theo dõi fanpage của HDI để biết thêm thông tin lớp học nhé!
____________________
VIỆN HDIFanpage:
https://www.facebook.com/HDI.edu.vn
Hotline: 0846.016.116 (Mr.Tuấn)
0812.075.917 (Ms.Voon)