Trang chủ » Ths. PHAN QUỐC TUẤN

Ths. PHAN QUỐC TUẤN

Ths. PHAN QUỐC TUẤN

Ths. PHAN QUỐC TUẤN
Ths. PHAN QUỐC TUẤN

Ths. PHAN QUỐC TUẤN

Giảng viên Phan Quốc Tuấn tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Bảo hiểm tại trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và cống hiến không ngừng cho ngành Bảo hiểm nước nhà.

Thừa hưởng nền tảng tri thức và nhiều năm làm việc, giảng viên Phan Quốc Tuấn học lên Thạc sĩ và tốt nghiệp năm 2020.