TẠI HDI CÓ GÌ ?

📌 “Tại HDI không có những buổi “𝒎𝒂̣𝒐 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒐̣𝒄” miễn phí để tạo phễu, để thu thập thông tin cá nhân người tham gia đem bán”.
📌 Tại HDI chỉ có những 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒂𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒐̂́𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 cho Học viên hành nghề bền vững và phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng.
📣Với phương châm hoạt động như vậy, chúng tôi trân trong giới thiệu đến các Học viên và Quý đối tác, HDI đã mời 𝑮𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 Đ𝒐̂̃ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑯𝒂̀ giảng dạy học phần Y khoa cơ bản cho lớp Ôn thi chứng chỉ Tư vấn bảo hiểm. Cô Hà là 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒊̃ 𝒚 𝑲𝒉𝒐𝒂, 𝑻𝒉𝒂̣𝒄 𝒔𝒊̃ 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́. 🤝
📣Hiện cô là Giảng viên cơ hữu của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *