NGƯỜI TƯ VẤN BẢO HIỂM ĐỘC LẬP LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Trong những ngày qua, thị trường Bảo hiểm hào hứng về một ngành nghề mới xuất hiện trong luật kinh doanh bảo hiểm, đó là nghề “𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦”. Luật KDBH sửa đổi bổ sung năm 2019 đã định nghĩa về nghề mới này như sau:

“21. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, bao gôm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.” (Trích dẫn)

Có thể thấy, Tư vấn bảo hiểm là một nội dung dịch vụ phụ trợ có thể được một cá nhân cung cấp cho thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Người có chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập sẽ được gọi là Tư Vấn Viên – Với tư cách độc lập.

Video clip trên được làm rõ vấn đề này bởi thầy Nguyễn Huy Tú – cũng là giảng viên tại HDI. #tuvanbaohiem #tuvanvien #hdi  

Cre: Giảng viên Nguyễn Huy Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.