Giảng viên Nguyễn Huy Tú giảng về phí bảo hiểm rùi ro

Đây là một đoạn trích giảng bài online của Thạc sĩ Nguyễn Huy Tú trong khóa học do HDI tổ chức.Trong đó HDI Space là một group học tập văn minh chỉ dành cho các học viên đã từng học các khóa đào tạo ở đây.

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1JOpAwnhsqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zQlDmCQpDMqeE7ZbJ6szMzEBTXHBdEgTd-LP-DQIQtYyJQmn3CRNoL6g

Thông tin thanh toán: https://bit.ly/thongtinthanhtoanNLPL
LỚP ÔN TẬP DỰ THI CHỨNG CHỈ TƯ VẤN VIÊN

https://bit.ly/tvvthongbaochieusinhk2

Link đăng kí: https://bit.ly/dkytvvk2

TÌM HIỂU THÊM TẠI: https://www.facebook.com/HDI.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/HDI.edu.vn

WEB: https://www.hdi.edu.vn/

Email: hdieduvn@gmail.com

Hotline: 0846.016.116 (Mr.Tuấn) 0812.075.917 (Ms.Voon)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.